Kuluttajansuoja

Lainaamo Oy on suomalainen rahoitusyhtiö, joka on rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin. Noudatamme toiminnassamme Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisten säännöksiä ja suosituksia.

Lainaamon toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttaja- ja kilpailuvirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kuluttaja-asiamiehen ja kuluttaja- ja kilpailuviraston internetsivuilla www.kkv.fi sekä aluehallintoviraston internetsivuilla www. avi.fi on tarkempia tietoja yhteydenottoja varten. Kuluttaja- ja kilpailuviraston yhteystiedot ovat: Haapaniemenkatu 4 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 553 6901 ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot ovat: Ratapihantie 9, PL 110, 00521 Helsinki, puh. 029 501 6000 (vaihde).

Mikäli sopimusehtoihin koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (
www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).