Lainahakemuksen liitteet

Yli 1000€ lainahakemuksien yhteydessä sinun tulisi toimittaa meille todiste tuloistasi.

Tarvittavat liitteet

LAINASUMMA ALLE 1000€

  • Sinun EI tarvitse toimittaa tulotositteita tai muita liitteitä.

LAINASUMMA YLI 1000€

  • Kopio ansiotuloista

Kopio ansiotuloista

PALKANSAAJA

Kopio palkkalaskelmasta, jossa tulee ilmi:

  • Selkeästi palkansaajan nimi ja työnantajan nimi
  • Tuloerittely viimeisimmältä palkkajaksolta
  • Työsuhteen alkamispäivä
  • Kumulatiivinen tulo vuoden alusta
  • Palkasta tehdyt pidätykset ja vähennykset

ELÄKELÄINEN

  • Kopio virallisesta eläkepäätöksestä TAI indeksikorotusilmoituksesta
  • Jos olet ollut yli vuoden eläkkeellä voit myös laittaa (yllä mainittujen sijaan) kopion viimeisimmästä verotuspäätöksestä ja erittelyosasta.

YRITTÄJÄ

  • Kopio viimeisimmästä ja vahvistetusta tilinpäätöksestä (tuloslaskelma ja tase) täydeltä tilikaudelta