Sivuston käyttöehdot

Lainaamon internet-sivuston käyttöehdot

Käydessäsi näillä Lainaamo Oy:n (jäljempänä Lainaamo) internet-sivuilla (jäljempänä Sivusto) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Sivustoa tai Sivustoon liittyviä muita sivuja taikka Sivustolla esitettyä aineistoa ja sisältöä (jäljempänä Aineisto). Eri asiakirjat ja Sivuston osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Yksityisyyden suoja

Lainaamo noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Sivustolla asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet

Sivustolla saatetaan käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla Lainaamo kerää tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään kehittääkseen palvelujaan edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Jos et halua käyttää evästeitä, voit tehdä rajoituksen selaimesi asetuksiin. Huomaa, että estäessäsi evästeiden käytön et ehkä näe Lainaamon Sivustoa ja Aineistoa oikein.

Immateriaalioikeudet

Sivusto sekä Aineisto ovat Lainaamon ja/tai sen lisensoijien omaisuutta. Sivustoa ja Aineistoa suojataan tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja toiminimioikeuksien sekä muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön perusteella.

Ellei jäljempänä toisin todeta, Sivuston sekä Aineiston julkaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on kielletty ilman Lainaamon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttämällä Sivustoa sitoudut olemaan kopioimatta, jakamatta, välittämättä tai muuttamatta Sivustoa ja Aineistoa sekä olemaan luomatta niiden avulla jatkokehitettyjä teoksia. Lainaamo myöntää oikeuden käyttää Sivustoa ja Aineistoa henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen katselutarkoitukseen. Lisäksi lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen aineistojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Sivuston sisältö ja vastuunrajoitukset

Lainaamo pidättää oikeuden muuttaa Sivustoa ja Aineistoa sekä sulkea ne Sivusto tahansa. Sivusto ja Aineisto toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan, eikä Lainaamo anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta Sivuston ja Aineiston oikeellisuudesta, luotettavuudesta, tarkkuudesta tai soveltumisesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lainaamo ei myöskään takaa, että Sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi.

Lainaamo ei vastaa Sivuston käytöstä, sivuston käytön keskeytymisestä tai Aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan keskeytymisen, tietokoneelle aiheutuneen vahingon, tietokoneeseen asennettujen tietojen häviämisen tai ajanhukan aiheuttamat vahingot. Lainaamo ei ole vastuussa mistään Sivuston tai Aineiston aiheuttamista epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista. Lainaamo ei vastaa näillä Sivustolla sijaitsevien tai Sivustolla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten sivuista tai niillä olevista tiedosta.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttajan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei kuluttaja-asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

__________

This web site is only intended for Lainaamo Oy customers with residence in Finland. The services provided are only intended for the benefit of the residents of Finland. Requests or applications from other countries will not be processed or answered. Disputes should be settled by Finnish court. Finnish law should be applied on all contracts closed on-line via this site.